A legjobb PayPal-t elfogad贸 kaszin贸k

A Paypal az online fizet茅si megold谩sok egyik 煤tt枚r艖je, kevesen vannak, akik ne ismern茅k a nev茅t. A Paypal biztons谩gos p茅nz眉gyi l茅gk枚rt teremt felhaszn谩l贸i sz谩m谩ra, b谩rhol legyenek is a vil谩gban. Hatalmas el艖nye, hogy a tranzakci贸k a v谩s谩rl贸k sz谩m谩ra nem j谩rnak extra k枚lts茅gekkel, 茅s extra biztons谩got jelent, hogy b谩rmikor vissza tudod ig茅nyelni a p茅nzedet, ha p茅ld谩ul egy megrendelt term茅k vagy szolg谩ltat谩s nem, vagy nem a megfelel艖 min艖s茅gben 茅rkezett meg.

T枚retlen n茅pszer疟s茅g茅t legink谩bb annak k枚sz枚nheti, hogy igaz谩n rendszere gyors 茅s egyszer疟, a regisztr谩ci贸t k枚vet艖en csup谩n az e-mail-c铆mre 茅s a jelsz贸ra van sz眉ks茅g a haszn谩lat谩hoz. A Paypal a felhaszn谩l贸kat (v谩s谩rl贸kat) nem terheli semmilyen k枚lts茅ggel (nincs sem sz谩mlanyit谩si, sem havid铆j 茅s a fizet茅sek ut谩n sem kell fizetni a Paypal sz谩m谩ra).

A legjobb PayPal-t elfogad贸 kaszin贸k
Mi az a Paypal ?

Mi az a Paypal ?

Hogy mi is az a Paypal? A PayPal egy amerikai, online kereskedelemre (茅s fizet茅si megold谩sokra) szakosodott, p茅nzforgalmi szolg谩ltat谩sokat ny煤jt贸 p茅nz眉gyi v谩llalkoz谩s, aminek t枚rt茅nete m茅g a '90-es 茅vek v茅g茅re ny煤lik vissza. Maga a Paypal, ezen a n茅ven 2000-ben j枚tt l茅tre, eleinte titkos铆t谩ssal 茅s k眉l枚nb枚z艖 fizet茅si megold谩sokkal foglalkozott. 脕t眉t艖 sikerr茅 akkor v谩lt, amikor mindenki sz谩m谩ra el茅rhet艖, egyszer疟 online fizet茅si m贸dszert hozott l茅tre, aminek seg铆ts茅g茅vel lehet艖v茅 v谩lt, hogy b谩rki k枚nnyen v茅grehajthasson mikrotranzakci贸kat 茅s el is tudjon fogadni ilyeneket. Ezzel a Paypal egy csap谩sra liberaliz谩lta az online kereskedelmet, lehet艖v茅 t茅ve, hogy b谩rki egyszer疟 polg谩rk茅nt is p茅nzt tudjon fogadni az interneten. Az akkoriban szint茅n rak茅tak茅nt felfel茅 铆vel艖 p谩ly谩j煤 eBay sz谩m谩ra ez olyan t枚k茅letes megold谩snak t疟nt, hogy 2002-ben egyszer疟en megv谩s谩rolta 茅s saj谩t mag谩ba integr谩lta a Paypalt.

A Paypal manaps谩g

A Paypal t枚bb mint t铆z 茅v ut谩n, 2014-ben 煤jra 枚n谩ll贸 v谩llalatt谩 v谩lt, 茅s b谩r sok谩ig megk茅r艖jelezhetetlen vezet艖 szerepet j谩tszott a digit谩lis fizet茅si megold谩sok k枚z枚tt, m谩ra egyre-m谩sra taposnak rajta kereszt眉l az 煤j, modernebb, agilisebb 茅s olcs贸bb e-p茅nzt谩rca-szolg谩ltat谩sok. Hatalmas h谩ttere, sz谩zmilli贸s felhaszn谩l贸i t谩bora 茅s az online kereskedelemben l茅v艖 m茅ly integr谩ci贸ja a mai napig megker眉lhetetlenn茅 teszi, nem v茅letlen, hogy sok online kaszin贸 is szerepelteti a fizet茅si m贸dok k枚z枚tt. Oldalunkon k枚nnyen 茅s gyorsan tal谩lsz megb铆zhat贸, Paypalt is elfogad贸 online kaszin贸kat.

Mi az a Paypal ?
Paypal-befizet茅s egy online kaszin贸 oldal谩n

Paypal-befizet茅s egy online kaszin贸 oldal谩n

Paypallal befizetni egy online kaszin贸 eset茅ben v茅gtelen眉l egyszer疟 茅s gyors folyamat. Term茅szetesen rendelkez眉nk kell egy Paypal-sz谩ml谩val (ennek nyit谩s谩r贸l is olvashatsz valamivel k茅s艖bb), 茅s nem 谩rt, ha a Paypal-egyenleg眉nk枚n 茅s/vagy a Paypal-fi贸khoz csatolt bank谩rty谩(ko)n rendelkez眉nk a megfelel艖 枚sszeggel, amit be szeretn茅nk fizetni.

A befizet茅sek menete

Nyissuk meg a kaszin贸 "Befizet茅sek" men眉pontj谩t. Ezt biztosan nem lesz neh茅z megtal谩lni, hiszen a kaszin贸k elemi 茅rdeke, hogy ez a lehet艖s茅g a lehet艖 legink谩bb szem el艖tt legyen. A befizet茅si lehet艖s茅gek k枚z眉l v谩lasszuk ki a Paypal opci贸t, 茅s adjuk meg a befizetni k铆v谩nt 枚sszeget. A fizet茅s gombra kattint谩ssal megnyitjuk a Paypal fizet茅si oldal谩t, ami lehet a kaszin贸 fel眉let茅be integr谩lt, de k眉l枚n oldalon vagy felugr贸 ablakban is megny铆lhat. Itt meg kell adnunk a Paypal bejelentkez茅si adatainkat (ami az e-mail-c铆m 茅s a jelsz贸), majd j贸v谩 kell hagynunk a befizetend艖 枚sszeget. Ezen fel眉l kiv谩laszthatjuk, hogy a befizet茅s a Paypal-egyenlegr艖l vagy valamelyik kapcsolt bankk谩rty谩r贸l t枚rt茅njen-e. A Paypal egyik nagy el艖nye, hogy klasszikus t谩rcak茅nt 茅s sz谩mlak茅nt is viselkedik, k枚lthetj眉k a rajta l茅v艖 p茅nzt, de a bankk谩rty谩inkkal is fizethet眉nk vele, an茅lk眉l, hogy a k谩rtyaadatokat b谩rhol meg k茅ne adnunk (a Paypal kiv茅tel茅vel term茅szetesen).

Befizet茅si limit

Amennyiben regisztr谩ltunk Paypal-fi贸kot, egy tranzakci贸val 4000 USD 枚sszeget fizethet眉nk ki. A legt枚bb magyar j谩t茅kos sz谩m谩ra ez m谩r b艖ven el茅g lehet, de ha teljesen ellen艖rz枚tt lesz a fi贸kunk, akkor a tranzakci贸k maxim谩lis 枚sszege 60 000 USD lesz, ami m谩r b艖ven a High Roller kateg贸ria. Term茅szetesen maga a kaszin贸 is meghat谩rozhat eseti/napi/heti/havi befizet茅si limitet, 茅s amennyiben az alacsonyabb a Paypal korl谩tj谩n谩l, akkor az a m茅rvad贸.

Paypal-befizet茅s egy online kaszin贸 oldal谩n
Kifizet茅s Paypal-sz谩ml谩ra

Kifizet茅s Paypal-sz谩ml谩ra

A Paypal-sz谩ml谩ra t枚rt茅n艖 kifizet茅s semmivel sem bonyolultabb, mint a befizet茅s. A kaszin贸 p茅nz眉gyekkel foglalkoz贸 oldal谩n v谩lasszuk a kifizet茅s (Withdraw) opci贸t, majd fizet茅si m贸dok k枚z眉l v谩lasszuk a Paypal opci贸t. Adjuk meg a kifizetend艖 枚sszeget, 茅s ind铆tsuk el a kifizet茅st. A Paypal-kifizet茅shez csup谩n a Paypal-fi贸kunkhoz tartoz贸 e-mail-c铆m megad谩s谩ra van sz眉ks茅g. Az online kaszin贸k k枚teless茅ge minden kifizet茅s eset茅n a kifizet茅s jogoss谩g谩nak 茅s a j谩t茅kos szem茅ly茅nek ellen艖rz茅se, ez茅rt a kifizet茅s elind铆t谩sa nem jelenti annak automatikus v茅grehajt谩s谩t. A kaszin贸 ellen艖rizni fogja, hogy a nyerem茅nyek jogosan megilletik-e a j谩t茅kost, hogy az esetleges b贸nuszok felt茅telei teljes铆t茅sre ker眉ltek-e 茅s minden egy茅b k枚r眉lm茅nyt (p茅ld谩ul a kifizet茅si limiteket is). Ezen fel眉l minden kaszin贸 k枚teles a p茅nzmos谩s 茅s a terrorizmus t谩mogat谩sa elleni t枚rv茅nyek 茅rtelm茅ben ellen艖rizni a j谩t茅kosai szem茅lyazonoss谩g谩t, k眉l枚n枚sk茅ppen kifizet茅sek eset茅n. A legt枚bb kaszin贸 m谩r a regisztr谩ci贸t k枚vet艖en elv茅gzi az ellen艖rz茅si (KYC - Know Your Customer - ismerd az 眉gyfeled) elj谩r谩st, de erre legk茅s艖bb az els艖 kifizet茅skor sort ker铆t. Ez a j谩t茅kos f茅nyk茅pes igazolv谩nnyal 茅s egy茅b, p茅ld谩ul a lakc铆met igazol贸 dokumentumok bemutat谩s谩val j谩r, 茅s n茅h谩ny 贸r谩t贸l ak谩r p谩r napnyi id艖t is ig茅nybe vehet. Ezt k枚vet艖en a j谩t茅kos teljes ellen艖rz枚tt st谩tuszt kap, azonban a kaszin贸k 谩ltal谩ban fenntartj谩k annak jog谩t, hogy sz眉ks茅g eset茅n tov谩bbi igazol谩sokat k茅rjenek, amennyiben a j谩t茅kos p茅nz akar kivenni a kaszin贸b贸l. Ha ezeken az ellen艖rz茅seket 谩test眉nk, akkor m谩r csak pillanatok v谩lasztanak el benn眉nket a p茅nz meg茅rkez茅s茅t艖l.

Kifizet茅si limitek

B谩r maga a Paypal igen magasan szabja meg a p茅nz fogad谩s谩nak korl谩tj谩t, a kaszin贸k ett艖l elt茅r艖 kifizet茅si plafonokat is meghat谩rozhatnak (term茅szetesen ez kisebb 枚sszeget jelent, van olyan kaszin贸, ahol a napi megengedett kifizet茅si maximum 500 doll谩r/eur贸). A regisztr谩lt Paypal-felhaszn谩l贸k sz谩m谩ra az egyszeri p茅nzfogad谩si limit 10 000 USD, de ha banksz谩ml谩t is kapcsolunk a Paypal-fi贸khoz, akkor ez egyb艖l felugrik 60 000 USD-re.

Feldolgoz谩si id艖 茅s k枚lts茅gek

Amikor fizet茅si m贸dot v谩lasztunk az online kaszin贸kban, n茅h谩ny szempont kiemelten fontos:

 • El茅rhet艖-e az adott orsz谩gb贸l
 • Biztons谩gos-e az adott fizet茅si m贸d
 • Haszn谩lhat贸-e be- 茅s kifizet茅sre egyar谩nt
 • Mennyire egyszer疟 a haszn谩lata
 • Mennyire gyors a befizet茅s
 • Mennyire gyors a kifizet茅s
 • Milyen k枚lts茅ggel j谩r az adott fizet茅si m贸d haszn谩lata

A Paypal haszn谩lata az online kaszin贸kban a fenti krit茅riumok alapj谩n hat谩rozottan el艖ny枚s lehet, m茅g akkor is, ha a Paypal el茅g 贸vatos az online szerencsej谩t茅k ter眉let茅n. Online t谩rcak茅nt a Paypal azonnal v茅grehajtja a fizet茅si tranzakci贸kat, 茅s ehhez csup谩n az e-mail-c铆m眉nkre 茅s a jelszavunkra lesz sz眉ks茅g. Mivel a Paypal kiv谩l贸 rendszert 眉zemeltet 茅s szerz艖d枚tt partnereit艖l is elv谩rja a professzion谩lis hozz谩谩ll谩st, a kaszin贸k a p茅nzt a be茅rkez茅s茅t k枚vet艖en azonnal j贸v谩 is 铆rj谩k az egyenlegeden. A kifizet茅sek hasonl贸an g枚rd眉l茅kenyen m疟k枚dnek. A legt枚bb id艖t a kaszin贸kban megszokott enged茅lyez茅si elj谩r谩s fogja ig茅nybe venni, amikor is a kaszin贸k ellen艖rzik, hogy j谩t茅kos 谩ltal k茅rt kifizet茅s teljes铆thet艖-e, illetve a j谩t茅kos szem茅lyazonoss谩ga megfelel艖 biztons谩ggal ellen艖rz枚tt-e. Amint a kaszin贸 p茅nz眉gyi r茅szlege megadja a z枚ld utat, a p茅nz elindul 茅s gyakorlatilag azonnal a Paypal-sz谩ml谩nkra ker眉l.

A Paypal haszn谩lata a felhaszn谩l贸k sz谩m谩ra ingyenes, nem kell fizetned sem befizet茅s, sem kifizet茅s eset茅n. Azonban az ingyeness茅g nem felt茅tlen眉l jelent k枚lts茅gmentess茅get, ugyanis, ha elt茅r艖 p茅nznemben fizetsz, mint amilyen a Paypal-sz谩ml谩d, akkor kellemetlen meglepet茅sek 茅rhetnek az igen vastag 谩tv谩lt谩si margin miatt. J贸 茅szben tartani, hogy b谩r a Paypal k茅nyelmes, gyors 茅s egyszer疟, vannak olyan t茅nyez艖k, amik miatt bizonyos esetekben nem felt茅tlen眉l a legjobb v谩laszt谩s. A devizav谩lt谩si kurzus az egyik ilyen.

Kifizet茅s Paypal-sz谩ml谩ra
Hol fogadj谩k el a Paypalt az online kaszin贸k?

Hol fogadj谩k el a Paypalt az online kaszin贸k?

A Paypal m谩ra igazi multinacion谩lis v谩llalkoz谩ss谩 v谩lt, t枚bb mint 200 orsz谩gban m疟k枚dik 茅s sz谩zn谩l is t枚bb p茅nznemet t谩mogat. Felhaszn谩l贸inak sz谩ma meghaladja a 200 milli贸t 茅s keresked艖k (k枚zt眉k sok online kaszin贸) milli贸i fogadj谩k el. Gyors, k茅nyelmes, egyszer疟 茅s biztons谩gos m疟k枚d茅se igen n茅pszer疟v茅 teszi.

Sok online kaszin贸ban elfogadj谩k 茅s haszn谩lhat贸 be- 茅s kifizet茅sekre egyar谩nt. Egy Paypal kaszin贸 eset茅ben nem k茅rd茅s, hogy be tudunk-e fizetni Paypal seg铆ts茅g茅vel, de az茅rt nem 谩rt odafigyelni arra, hogy milyen p茅nznemben van Paypal-sz谩ml谩nk 茅s milyen p茅nznemben fizet眉nk be a kaszin贸ba. Az online kaszin贸k t枚bbs茅ge m谩r t枚bb p茅nznemet t谩mogat, de legy眉nk 贸vatosak 茅s pr贸b谩ljunk olyan deviz谩ban befizetni, amib艖l van a Paypal-sz谩ml谩nkon is.

Sajnos a magyar j谩t茅kosok sz谩m谩ra rossz h铆r眉nk van, a Paypalt jelen pillatban az online kaszin贸k egyik茅ben sem fogadj谩k el a szerencsej谩t茅k magyarorsz谩gi rajong贸it贸l, 铆gy 艖k k茅nytelenek lesznek m谩s fizet茅si megold谩st v谩lasztani.

Hol fogadj谩k el a Paypalt az online kaszin贸k?
Paypal kaszin贸 b贸nuszok

Paypal kaszin贸 b贸nuszok

Minden online kaszin贸 szereti b贸nuszokkal k茅nyeztetni 煤j 茅s r茅gi j谩t茅kosait, 茅s ez al贸l a Paypal kaszin贸k sem jelentenek kiv茅telt. Sz谩mos kaszin贸b贸nusz v谩rja a j谩t茅kosokat, 眉dv枚zl艖 b贸nuszok 茅s csomagok, befizet茅si b贸nuszok, ingyenes p枚rget茅sek, cashback (p茅nzvisszat茅r铆t茅si) b贸nuszok, VIP- 茅s egy茅b prom贸ci贸k. Egy online Paypal kaszin贸 eset茅ben 茅rtelemszer疟en els艖sorban a befizet茅si b贸nuszok lehetnek a leg茅rdekesebbek, hiszen a Paypal egy befizet茅si m贸d. Ha online kaszin贸t v谩lasztunk, 茅rdemes megn茅zni, milyen befizet茅si b贸nuszaj谩nlatai vannak. A b贸nuszok automatikusan vagy b贸nuszk贸dok haszn谩lat谩val ker眉lhetnek aktiv谩l谩sra.

A befizet茅si b贸nuszok - ahogyan azt a leg茅lelmesebbek m谩r ki is tal谩lhatt谩k - a befizet茅s alapj谩n j谩rnak, 谩ltal谩ban annak egy bizonyos sz谩zal茅k谩t jelentik. Egy tipikus aj谩nlat: "100% b贸nusz az els艖 befizet茅s mell茅, maximum 200鈧 茅rt茅kben". Ez azt jelenti, hogy a kaszin贸 a befizet茅s 枚sszege mell茅 m茅g egyszer annyi p茅nzt ad a j谩t茅kos sz谩ml谩j谩ra, term茅szetesen b贸nuszp茅nz form谩j谩ban.

N茅ha el艖fordulhat, hogy c茅lzottan egy-egy fizet茅si m贸dot prom贸t谩lnak 茅s k眉l枚nleges aj谩nlatot tesznek p茅ld谩ul Paypal haszn谩lata eset茅n, de ez manaps谩g meglehet艖sen ritka. A Paypal fizet茅si m贸d eset茅ben val贸sz铆n疟leg nem fogunk ilyen kiemelt aj谩nlatokkal tal谩lkozni.

Paypal kaszin贸 b贸nuszok
Paypal kaszin贸k - A Paypal el艖nyei 茅s h谩tr谩nyai

Paypal kaszin贸k - A Paypal el艖nyei 茅s h谩tr谩nyai

A Paypal egy egyszer疟, k枚nnyen kezelhet艖, megb铆zhat贸 fizet茅si m贸d, sok esetben 茅s sok szempontb贸l 茅rdemes haszn谩lni. Mint minden m谩s esetben, a Paypal kaszin贸k eset茅ben is 茅rdemes figyelembe venni, hogy mik sz贸lnak a fizet茅si m贸d haszn谩lata mellett 茅s ellen.

Milyen el艖ny枚kkel j谩r a Paypal online kaszin贸kban t枚rt茅n艖 haszn谩lata:

 • Biztons谩gos 茅s megb铆zhat贸 - nem kell agg贸dnod, a p茅nzed biztons谩gban van 茅s garant谩ltan meg茅rkezik a kiv谩lasztott Paypal-kaszin贸 sz谩ml谩j谩ra.
 • Be- 茅s kifizet茅sekhez is haszn谩lhat贸 - Amelyik online kaszin贸 elfogadja a Paypal befizet茅seket, ann谩l legt枚bb esetben kifizet茅sre is haszn谩lhat贸.
 • Vill谩mgyors tranzakci贸k - Nincs 谩tfut谩si id艖, a p茅nz azonnal a sz谩ml谩dra ker眉l, ak谩r a befizet茅s, ak谩r kifizet茅s eset茅n.
 • Semmilyen banki vagy szem茅lyes adat megad谩sa nem sz眉ks茅ges - A Paypal-fizet茅shez csup谩n az e-mail-c铆medre 茅s a jelszavadra van sz眉ks茅g.
 • D铆jmentes - A Paypal-fi贸k haszn谩lat谩val t枚rt茅n艖 fizet茅sek ingyenesek a felhaszn谩l贸k sz谩m谩ra. N茅h谩ny h谩tr谩nya is van annak, ha Paypal-fi贸k seg铆ts茅g茅vel szeretn茅nk egy online kaszin贸 sz谩ml谩j谩ra befizetni:
 • Korl谩tozottan elfogadott - Sajnos nem minden online kaszin贸 fogadja el a Paypalt fizet茅si m贸dk茅nt. A Paypal k枚zismert meglehet艖sen magas tranzakci贸s d铆jair贸l, amit a keresked艖kre terhel, r谩ad谩sul - biztons谩gi megfontol谩sokb贸l - a Paypal nem igaz谩n t谩mogatja a szerencsej谩t茅k c茅l煤 felhaszn谩l谩st. Ezek miatt nem 谩rt alaposabban k枚rben茅zni, ha olyan online kaszin贸t szeretn茅nk tal谩lni, amelyik elfogadja a paypal-fizet茅seket.
 • Magyarorsz谩gr贸l nem t谩mogatott - Sajnos a magyar c铆mmel rendelkez艖 j谩t茅kosok sz谩m谩ra jelenleg nem rendelkez茅sre olyan Paypal kaszin贸, ahol Paypal seg铆ts茅g茅vel fizethetn茅nek.
 • Magas konverzi贸s k枚lts茅gek - A Paypal ugyan nem sz谩m铆t fel tranzakci贸s d铆jat a felhaszn谩l贸knak, de ha a Paypal-sz谩ml谩nkon l茅v艖 p茅nznem elt茅r att贸l, amiben be szeretn茅nk fizetni a Paypal kaszin贸k valamelyik茅ben, jobb, ha ink谩bb elt茅r艖 fizet茅si m贸dot v谩lasztunk, a Paypaln谩l ugyanis kiemelked艖en sokba ker眉l a p茅nznemek k枚z枚tti 谩tv谩lt谩s.
Paypal kaszin贸k - A Paypal el艖nyei 茅s h谩tr谩nyai
Hogyan lehet Paypal-sz谩ml谩nk

Hogyan lehet Paypal-sz谩ml谩nk

Ahogy 谩ltal谩ban ezt a digit谩lis t谩rc谩k eset茅ben megszoktuk, Paypal-sz谩ml谩t nyitni is roppant egyszer疟, csup谩n n茅h谩ny perc 茅s p谩r k枚nny疟 l茅p茅s az eg茅sz. A regisztr谩ci贸s folyamat a k枚vetkez艖k茅ppen n茅z ki:

Keress眉k fel a paypal.com weboldalt 茅s nyomjuk meg a regisztr谩ci贸ra szolg谩l贸 gombot. Ha Magyarorsz谩gr贸l l茅p眉nk be, a Paypal 茅rz茅keli 茅s magyar nyelven 谩ll rendelkez茅s眉nkre. Az oldal jobb fels艖 r茅sz茅n tal谩ljuk a "Regisztr谩ci贸" gombot.

Ezt megnyomva els艖k茅nt azt kell kiv谩lasztanunk, hogy mag谩nszem茅lyk茅nt vagy v谩llalkoz谩sk茅nt szeretn茅nk-e sz谩ml谩t nyitni, majd egy telefonsz谩mot kell megadnunk 茅s meger艖s铆ten眉nk.

A k枚vetkez艖 l茅p茅sben meg kell adnunk egy m疟k枚d艖 e-mail-c铆met 茅s egy jelsz贸t, majd az 疟rlapot kit枚ltve n茅h谩ny szem茅lyes adatot (n茅v, c铆m). A felhaszn谩l贸knak itt be kell jel枚lni眉k, hogy elfogadj谩k a Paypal felhaszn谩l谩si felt茅teleit, majd a regisztr谩ci贸t lez谩r贸 gomb megnyom谩s谩val l茅tre is hozzuk a Paypal-fi贸kot.

Fontos, hogy a megadott e-mail-c铆m val贸s legyen 茅s hozz谩 is f茅rj眉nk. M茅g egy kisebb feladat v谩r r谩nk, biztons谩gi int茅zked茅sk茅nt be kell 谩ll铆tanunk 1-2 biztons谩gi k茅rd茅st, amivel akkor is bejuthatunk a sz谩ml谩nkra, ha elfelejtett眉k a jelszavunkat.

A Paypal-sz谩ml谩nk elk茅sz眉lt, most 枚sszek枚thetj眉k a banksz谩ml谩nkkal 茅s felvehet眉nk bankk谩rty谩kat. A Paypal val贸di t谩rcak茅nt lehet艖v茅 teszi, hogy p茅nzt tartsunk rajta, az egyenleget t枚bb m贸don is felt枚lthetj眉k. Fizet茅skor v谩laszthatunk, hogy a Paypal err艖l az egyenlegr艖l vagy a Paypal-sz谩ml谩hoz kapcsolt bankk谩rty谩r贸l hajtsa-e v茅gre a tranzakci贸t.

Most m谩r minden k茅szen 谩ll arra, hogy befizess眉nk a legjobb Paypal kaszin贸k egyik茅be.

Hogyan lehet Paypal-sz谩ml谩nk
Mennyire biztons谩gos a Paypal?

Mennyire biztons谩gos a Paypal?

Ha csak egy r枚vid v谩laszt szeretn茅nk hallani: nagyon. A Paypal egy 25 茅ves m煤lttal rendelkez艖 szolg谩ltat贸, 茅s b谩r indul谩sa kalandosnak is nevezhet艖, az贸ta doll谩rmilli谩rdos 茅rt茅k疟, t艖zsdei v谩llalatt谩 n艖tte ki mag谩t, 茅s k枚zismerten az egyik legmegb铆zhat贸bb 茅s legbiztons谩gosabb fizet茅si m贸d. Term茅szetesen a biztons谩g egy sokr茅t疟 k茅rd茅s, l谩ssunk n茅h谩ny szempontot, amik fontosak, ha egy p茅nz眉gyi szolg谩ltat谩sr贸l van sz贸.

 • P茅nz眉gyi megb铆zhat贸s谩g - Ha idegenekre b铆zzuk a p茅nz眉nket, nem 谩rt, ha olyan v谩llalkoz谩st v谩lasztunk, amelyik kell艖en biztos p茅nz眉gyi alapokon 谩ll. A bankok vil谩ga nagyon er艖sen szab谩lyozott, a bankalap铆t谩shoz nagyon komoly t艖ke sz眉ks茅ges, nem v茅letlen, hogy megb铆zhat贸 int茅zm茅nyeknek sz谩m铆tanak. A digit谩lis p茅nz眉gyi szolg谩ltat贸k indul谩sa nem volt probl茅m谩kt贸l mentes, a Paypal nev茅hez is k枚t艖d枚tt n茅h谩ny 茅rdekes eset, de m谩ra ez a piac is letisztult, a Paypal pedig egy t艖zsd茅n jegyzett, stabil p茅nz眉gyi alapokon nyugv贸 multinacion谩lis v谩llalkoz谩s.
 • Adatv茅delem/n茅vtelens茅g - Term茅szetesen nem csak a p茅nz眉nket, de szem茅lyes adatainkat is szeretn茅nk biztons谩gban tudni. A Paypal rendszere kell艖en biztons谩gos, amit egy ekkora, modern, az online t茅rben igazi veter谩nnak sz谩m铆t贸 v谩llalat eset茅ben el is v谩runk. B谩r id艖r艖l-id艖re hallani k眉l枚nb枚z艖 adatsziv谩rg谩si, adatlop谩si incidensekr艖l, ezek t枚bbnyire a felhaszn谩l贸k 贸vatlans谩g谩b贸l 茅s hisz茅kenys茅g茅b艖l erednek, a Paypal rendszere 谩llja a pr贸b谩t. Az sem elhanyagolhat贸 szempont, hogy a Paypal a fizet茅sek sor谩n nem osztja meg adatainkat a p茅nzt fogad贸 f茅llel, 铆gy meglehet艖sen anonim megold谩sr贸l van sz贸. Ugyan ez az online kaszin贸k eset茅ben nem annyira fontos t茅nyez艖, a vil谩gon sz谩mos m谩s ter眉leten is elfogadj谩k a Paypal-fizet茅seket, ez茅rt ez a szempont sem elhanyagolhat贸.
 • P茅nz眉gyi v茅delem - A Paypal szolg谩ltat谩si szerz艖d茅sei meglehet艖sen szigor煤ak, 茅s komoly p茅nz眉gyi v茅delmet biztos铆tanak a felhaszn谩l贸k sz谩m谩ra. Egy Paypal kaszin贸 eset茅ben ez megint csak kev茅sb茅 fontos t茅nyez艖, hiszen, ha Paypal seg铆ts茅g茅vel fizet眉nk be egy online kaszin贸ban, akkor tudjuk, mit csin谩lunk, de m谩s esetekben el艖fordulhat, hogy 谩tver茅s 谩ldozatai lesz眉nk, nem kapjuk meg a megv谩s谩rolt term茅ket vagy egy茅b probl茅ma mer眉l fel. A Paypal ilyen esetekre is v茅delmet ny煤jt, a felhaszn谩l贸k k枚nnyen visszakaphatj谩k p茅nz眉ket, ha probl茅ma mer眉l fel a v谩s谩rl谩ssal.
 • Csal谩s elleni v茅delem - Minden rendszer annyira biztons谩gos, mint a rendszert alkot贸 elemek leggyeng茅bbike. A leggyeng茅bb l谩ncszem pedig 谩ltal谩ban maga a felhaszn谩l贸. Az emberi kreativit谩s szinte v茅gtelen, a t谩mad谩si m贸dok v谩ltozatosak, ember legyen a talp谩n, aki semmi ilyesminek nem d艖l be. A Paypal nagyon gyorsan reag谩l az ilyen csal谩si k铆s茅rletekre, 茅s sz谩mos informatikai, adatelemz茅si m贸dszerrel is v茅di felhaszn谩l贸it.
Mennyire biztons谩gos a Paypal?
Online kaszin贸kban haszn谩lhat贸 m谩s fizet茅si m贸dok

Online kaszin贸kban haszn谩lhat贸 m谩s fizet茅si m贸dok

Amivel p茅nzt fizethet眉nk be egy kaszin贸ba, illetve p茅nzt vehet眉nk ki onnan:

 • Bankk谩rty谩k - A bankk谩rtya tal谩n a leg谩ltal谩nosabb fizet茅si m贸d, amivel befizethet眉nk, hiszen gyakorlatilag minden online kaszin贸 elfogadja a bankk谩rty谩r贸l t枚rt茅n艖 befizet茅seket. Ha VISA vagy Mastercard k谩rty谩d van, sehol nem 眉tk枚z枚l probl茅m谩ba, a p茅nzt pedig p谩r m谩sodpercen bel眉l j贸v谩 is 铆rj谩k. A bankk谩rty谩ra t枚rt茅n艖 kifizet茅sek azonban m谩r nem ilyen mag谩t贸l 茅rtet艖d艖ek 茅s nem is minden orsz谩gban lehets茅ges.
 • Banki 谩tutal谩s - A hagyom谩nyos banksz谩ml谩k 茅s a banki 谩tutal谩s alapvet艖 fizet茅si m贸d, legyen az ak谩r befizet茅s, ak谩r kifizet茅s. Mai, rohan贸 vil谩gunkban azonban m谩r elavult megold谩snak sz谩m铆t, neh茅zkesebb a t枚bbi fizet茅si m贸dhoz k茅pest, sokkal lassabb 茅s a banki tranzakci贸s k枚lts茅gek sem elhanyagolhat贸k.
 • E-p茅nzt谩rc谩k - Tulajdonk茅ppen a Paypal is egy e-p茅nzt谩rca, ami indul谩sakor 煤tt枚r艖 megold谩snak sz谩m铆tott, m谩ra azonban amerre n茅z眉nk, e-wallet-szolg谩ltat谩ssal tal谩lkozunk, hatalmas lett a v谩laszt茅k. El艖ny眉k, hogy t枚bbs茅g眉k nagyon egyszer疟, 茅s m疟k枚d茅s眉k 100%-ban az online. H谩tr谩nyt jelent, hogy - hacsak nem direkt egy ilyenre kapjuk a p茅nz眉nket, ezeket a digit谩lis t谩rc谩kat is fel kell t枚lteni p茅nzzel, r谩ad谩sul egyes e-t谩rc谩k ut谩n kapunk b贸nuszt. A legismertebb e-p茅nzt谩rc谩k a Skrill, a Neteller, a Revolut, a Cash App vagy a Paysafecard.
 • Kriptovalut谩k - B谩r mostan谩ban m谩r nem olyan egy枚ntet疟 a lelkesed茅s a kriptovalut谩k - Bitcoin, Ethereum stb - ir谩nt, ezek haszn谩lata sz谩mos el艖nnyel j谩r. Teljesen n茅vtelenek, 茅s technol贸gi谩jukn谩l fogva a kriptovalut谩s tranzakci贸k nyomon k枚vethetetlenek. Jelent艖s h谩tr谩nyuk a finoman sz贸lva is ingadoz贸 谩rfolyamuk.
Online kaszin贸kban haszn谩lhat贸 m谩s fizet茅si m贸dok

Mutasson t枚bbet

A PayPal az egyik legn茅pszer疟bb online fizet茅si m贸d, amely gyorsan az online kaszin贸k v谩lasztott e-p茅nzt谩rc谩j谩v谩 v谩lik.

Mutasson t枚bbet

A kaszin贸 be- 茅s kifizet茅se vadonat煤j szintet 茅rt el, az online fizet茅si rendszerek b艖v眉l茅s茅vel.

Mutasson t枚bbet

Nem csoda, hogy egyre t枚bb fogad贸 nyit online kaszin贸sz谩ml谩t, mivel a technol贸gi谩k nagyon gyorsan fejl艖dnek, 茅s sz谩mos lehet艖s茅get k铆n谩lnak a t谩voli j谩t茅kra. Ez茅rt biztos铆tunk 脰nnek egy teljes kezd艖 煤tmutat贸t a PayPal kaszin贸kr贸l, amely az egyik legk枚nnyebben haszn谩lhat贸 茅s legbiztons谩gosabb kaszin贸 fizet茅si m贸d. Le铆rjuk, hogyan 谩ll铆tsa be PayPal-fi贸kj谩t, keressen egy j贸 h铆r疟 online kaszin贸t, amely elfogadja a PayPal szolg谩ltat谩st, 茅s hogyan tegy眉nk meg minden biztons谩gi int茅zked茅st.

Mutasson t枚bbet

Az online kaszin贸ban elt枚lt枚tt id艖 min艖s茅g茅t nagyban befoly谩solhatja a v谩lasztott fizet茅si m贸d. Mind a PayPal, mind a Skrill, a k茅t leggyakrabban haszn谩lt e-p茅nzt谩rca, gyors, egyszer疟 茅s biztons谩gos fizet茅st 铆g茅r, hogy 茅lvezhesse a legjobb online kaszin贸j谩t茅kokat.

Mutasson t枚bbet

Leg煤jabb h铆rek

A Bitcoin szerencsej谩t茅k n枚vekedni fog a legut贸bbi PayPal-bejelent茅s ut谩n
2021-05-20

A Bitcoin szerencsej谩t茅k n枚vekedni fog a legut贸bbi PayPal-bejelent茅s ut谩n

A digit谩lis fizet茅si migr谩ci贸 tov谩bbra is g艖zer艖vel j谩r. Ez煤ttal a PayPal l谩tta meg a f茅nyt, 茅s 煤gy d枚nt枚tt, hogy az amerikai keresked艖ket 茅s 眉gyfeleket c茅lozza meg kriptovaluta p茅nzt谩rc谩j谩t. Egy 2020 okt贸beri sajt贸k枚zlem茅ny szerint a PayPal 煤gy d枚nt枚tt, hogy ezt az utat v谩lasztja, miut谩n tudom谩sul vette a fogyaszt贸k 茅s a k枚zponti bankok n枚vekv艖 茅rdekl艖d茅s茅t a digit谩lis 茅rm茅k ir谩nt.

Faq

Minden, amit tudnia kell a kaszin贸kr贸l

Mi az a Paypal?

A Paypal az egyik legr茅gebbi online fizet茅si rendszer, egy e-p茅nzt谩rca, amit kimondottan a kisebb tranzakci贸k k枚nny疟 茅s megb铆zhat贸 lebonyol铆t谩sa 茅rdek茅ben hoztak l茅tre.

El茅g megb铆zhat贸 a Paypal?

Igen, a Paypal kifejezetten a legmegb铆zhat贸bb fizet茅si m贸dok k枚z茅 tartozik. Nagyon biztons谩gos 茅s kiforrott rendszere, valamint a c茅g m煤ltja 茅s gazdas谩gi h谩ttere egyar谩nt garanci谩t jelent arra, hogy a p茅nz眉nk biztons谩gban lesz, ha ezt az e-wallet megold谩st v谩lasztjuk

Kivehetek p茅nzt a Paypalr贸l a banksz谩ml谩mra?

Igen. R茅gebben a Paypal nem volt hivatalosan is jelen Magyarorsz谩gon 茅s nem t谩mogatta a magyar felhaszn谩l贸kat, de m谩r 2011 贸ta kapcsolhatunk hagyom谩nyos banksz谩ml谩t - 茅s bankk谩rty谩t a Paypal-fi贸kunkhoz. A bankk谩rtya a Paypal-sz谩mla egyfajta kiterjeszt茅sek茅nt m疟k枚dik, a megadott banksz谩ml谩nkra pedig b谩rmikor kivehetj眉k a Paypaln谩l l茅v艖 p茅nz眉nket.

A Paypal ingyenes?

Igen, de bizonyos esetekben az茅rt nem 谩rt felk茅sz眉lni n茅mi k枚lts茅gre. Paypal-sz谩mla nyit谩sa 茅s haszn谩lata semmilyen direkt k枚lts茅ggel nem j谩r, 茅s a sz谩mla fenntart谩s谩茅rt sem kell fizetn眉nk. A Paypal bev茅telei k茅t f艖 forr谩sb贸l sz谩rmaznak. Aki elfogadja a Paypal fizet茅si m贸ddal k眉ld枚tt p茅nzt, azt egy ar谩nylag magas, 3-5% k枚r眉li jutal茅k terheli, de a Paypal sz茅pen kasz谩l a k眉l枚nb枚z艖 p茅nznemek k枚z枚tti 谩tv谩lt谩sokb贸l is.

Mennyi ideig tart a Paypal-kifizet茅s?

A Paypal p谩r m谩sodpercen bel眉l j贸v谩铆rja a sz谩munkra k眉ld枚tt p茅nzt, 铆gy a Paypal online kaszin贸k 谩ltal k眉ld枚tt p茅nzek fogad谩sa eset茅n kimondottan gyors megold谩snak sz谩m铆t. Term茅szetesen a kaszin贸 kifizet茅si enged茅lyez茅si elj谩r谩sa id艖t vesz ig茅nybe, de amint j贸v谩hagyj谩k a kifizet茅si k茅relmet 茅s elind铆tj谩k a kifizet茅st, a p茅nzt azonnal a sz谩ml谩nkra ker眉l.